Комплексні послуги поводження з відходами

по всій території України

068 63-464-63

099 63-464-63

063 63-464-63

vidhodu@gmail.com

Наші компанії спеціалізується у наданні якісних, завчасних, організованих послуг зі збирання, зберігання, перевезення, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження, захоронення  усіх видів небезпечних відходів від I до IV класу згідно класифікатора небезпечних відходів.

Поняття «утилізація відходів» пов'язане з операціями збору, перевезення та передачі відходів на остаточне знищення або знешкодження. Наша команда вже багато років займається утилізацією небезпечних відходів. На відміну від інших компаній на ринку, ми ретельно досліджуємо сучасний світовий досвід та просуваємо власні професійні моделі обслуговування клієнтів у екологічній сфері. Саме комплексний підхід до вирішення питань, пов’язаних з відходами, дозволив нам завоювати довіру багатьох компаній на ринку України.

 

Для того, щоб Ви могли визначитися  - яка саме послуга з утилізації вам потрібна, ми пропонуємо вам переглянути основні терміни у галузі поводження з відходами:

1. Утилізація (лат. utilis - корисний) – процес переробки відходів з виявленням залишкових корисних властивостей, які можна використати в інших технологічних процесах. Використання відходів як сировини для вторинних ресурсів.

2. Переробка відходів (англ. processing; treatment) - слід розрізняти переробку від утилізації відходів. Ціллю переробки є перетворення відходів у вторинну сировину, енергію, або інші продукти зі споживчими властивостями. Переробка здійснюється як зі зміною фізико-хімічних властивостей відходів, так і без. Переробці підлягають: папір, скло, асфальт, пластик, залізо, алюміній, органічні відходи. В результаті переробки також можливе утворення відходів. Найперспективнішим різновидом переробки відходів є – сортування сміття, розділення відходів на якісно різні складники.

3. Рециклінг (англ. recycling) – один з етапів утилізації, спосіб повернення відходів у процес техногенезу (виробничі цикли).

4. Знешкодження – процес переведення токсичних, летких, отруйних речовин у нерозчинну форму за допомогою хімічних, термічних, фізико-хімічних способів (спалювання, окислення, відновлення, дезактивація, тощо). Найчастіше знешкодження стосується небезпечних видів відходів з метою подальшого захоронення залишків, розміщення на полігонах.

5. Спалювання – остаточне знищення відходів у печах-інсинераторах, які працюють без шкідливих викидів діоксинів та фуранів, що є продуктом горіння сміття. Ці печі мають температури горіння вище 850 °С, що забезпечує повну нейтралізацію шкідливих залишків відходів. Цей метод застосовується для твердих, рідких, газоподібних та небезпечних відходів (наприклад, медичних).

6. Захоронення відходів – найбільш економний шлях позбутися відходів на даний час, але не найекологічніший. Захороненню підлягають відходи тільки II-IV класів небезпеки, обов’язково попередньо підписується договір на обслуговування та погоджуються види відходів, перевіряються їх властивості, кількість, об’єм, агрегатний стан, морфологічний склад, тощо. Останнє нововведення у сфері захоронення згідно Національної стратегії поводження з відходами до 2030р., ініційованої міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком, є перевірка відходів перед розміщенням на полігоні на небезпечні складові (лампи, медичні відходи, токсичні, радіоактивні, тощо) – такі відходи на захоронення не прийматимуться.

Законодавча база, якою ми керуємось у своїй роботі:

1. Закон України «Про відходи»

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» стаття 9, п. 3 третьої частини

4. ПКМУ від 3.08.1999 р. №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»

5. Постанова КабМіну від 14.11.2000 р № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»

6. Постанова КабМіну від 28.02.2001 р. №183 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню»

7. ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення»

8. Державний класифікатор відходів України ДК 005-96

9. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

10. Постанова КабМіну «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» від 13.07.2016р.

11. Постанова КабМіну № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 р.

Комплексні послуги поводження з відходами

Ваші відходи - наші клопоти!